Disclaimer


Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op www.debiweb.nl komen uitsluitend toe aan Debisoft BV. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Debisoft BV.
Aanvragen voor toestemming kunnen worden gericht aan:
Debisoft BV
Postbus 30
8064 ZG Zwartsluis.

Verwijzingen op www.debiweb.nl kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden beheerd en waarover Debisoft BV geen controle heeft. Debisoft BV draagt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.


Aansprakelijkheid

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van deze website worden als service aangeboden door Debisoft BV. Debisoft BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de website, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze website benaderbaar zijn. De standpunten en meningen in het corporate blog worden op persoonlijke titel gepubliceerd en komen niet noodzakelijk overeen met die van Debisoft BV.


Bescherming persoonsgegevens

Debisoft BV behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Debisoft BV zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hiervoor nadrukkelijk vooraf toestemming hebt gegeven.

Debisoft BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nr. 08183047