TerugStuur blog door

Geld verdienen met Debiteurenbeheer

Geplaatst op: 5 november 14:31
Categorie: Debiteurenbeheer | Reageer | 1460 keer bekeken

Stuur blog door

Annuleren

Natuurlijk levert consequent debiteurenbeheer geld op. Kortere betalingstermijnen, dus minder rente. Minder afschrijving op debiteuren. Maar de Minister van Justitie voegt er nog een element aan toe.

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend met de titel:

"Wijziging van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte."

Een hele mond vol. Maar in het kort gaat het om het normeren van de incassokosten. En in de toelichting op dit voorstel staat een opmerkelijke alinea:

"Het besluit gaat uit van een vaste vergoeding voor incassokosten waarbij geabstraheerd is van de kosten van de daadwerkelijk door de schuldeiser verrichtte incassohandelingen. Vanzelfsprekend heeft een schuldeiser alleen recht op een vergoeding indien er daadwerkelijk incassohandelingen zijn verricht. Schuldeisers zijn echter vrij zelf te bepalen op welke wijze zij een vordering (laten) incasseren en welke handelingen zij daarvoor verrichten. Er wordt dan ook niet bepaald welke kosten voor welke incassohandelingen in rekening kunnen worden gebracht. Ook doet het er niet toe door wie de vordering wordt geïncasseerd; door de schuldeiser zelf of dat er meerdere partijen bij betrokken zijn. In dit besluit is daarvan geabstraheerd. Er wordt bepaald welk bedrag de schuldeiser maximaal kan vragen van de schuldenaar voor de verrichtte incassohandelingen ter voldoening van een vordering. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen (bv. administratie-, aanmanings-, of registratiekosten). De regeling geldt bovendien ongeacht de hoedanigheid van de schuldeiser en schuldenaar (consument dan wel bedrijf)."

Kortom, of u als ondernemer nu zelf de incasso ter hand neemt of aan een andere partij (bijv. Gerechtsdeurwaarder) uitbesteedt, de incassokosten zijn hetzelfde. Daarmee kunt u ook veel eerder dan nu de kosten doorberekenen. Bij de eerste aanmaning bijvoorbeeld. En wordt er direct betaald? Dan zijn de werkelijke kosten waarschijnlijk veel lager dan de vergoeding die u in rekening heeft gebracht. Daarmee kan consequent debiteurenbeheer direct geld opleveren!

De kosten worden afhankelijk gesteld van de hoogte van de vordering. Bij gebruik van creditmanagemet software worden de juiste kosten automatisch berekend en doorbelast zodra er een incasso-handeling plaatsvindt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op deze blog

Reageer op deze blog


Verplicht maar verborgen